Where do oysters grow? Of a pale beige colour tinted with grey or pink, like that of an oyster. Apr 23, 2020 - Rock salt steadies the oyster shells and keeps them from tipping over as they bake. Add to Wish List. a small muscle on each side of the back of a fowl, marine mollusks having a rough irregular shell; found on the sea bed mostly in coastal waters. legs and wings... he loves picking the hot carcass with his fingers... starting with the, πόδια και τις φτερουγες... του αρέσει να καθαρίζει τον σκελετό με τα δάχτυλα...... αρχίζοντας απ. Αλλά γι'αυτούς που τα κατάφεραν να φτάσουν σ'αυτήν την θαλερή και γόνιμη γη ο κόσμος έγινε το καταφύγιο τους. Your Oyster Recipe of the Day: Greek Oysters. smear of the cardiac tissues on a histological slide. Compare ὀστέον (osteon), "bone". Δείτε την αυτόματη μετάφραση του Google Translate για τον όρο 'oyster'. Wooden goods, Cork, teed, rush, Wicker, Horn, Bone, Ivory, Whalebones, shells, Yellow amber, Mother-of-pearl, Meerschaum and substitutes for all these materials, or of plastics, Not included in other classes, Namely bead curtains for decoration, Signs, Umbrella stands, Keyboards for hanging keys, Magazine racks, Newspaper display stands, Είδη από ξύλο, Φελλός, Καλάμι, Βρύουλα, Λυγαριά, Κέρατο, Κόκαλο, Ελεφαντοστό, Κόκαλο φάλαινας, Ράφια, Ήλεκτρον κίτρινο, Μαργαριτάρι, Σηπιόλιθο και υποκατάστατα των παραπάνω υλικών ή πλαστικό, Μη περιλαμβανόμενα σε άλλες κλάσεις, Συγκεκριμένα κουρτίνες από πέρλες για διακοσμητική χρήση, Πινακίδες, Ομπρελοθήκες, Κλειδιών (Πίνακες ανάρτησης -), Θήκες για περιοδικά, Εφημερίδες (προθήκες -ων), Καλλιεργούμενα μανιτάρια (Κοινό μανιτάρι, πλευρωτός (, ), μανιτάρι Shi-take (Lentinus edodes), μηκύλια μυκήτων (φυτικά μέρη)), can make out the only things she ate or drank were the shot and the, να κάνω έξω τα μόνα πράγματα που έτρωγαν ή έπιναν ήταν το πλάνο και το, the dietary risk assessment for the proposed temporary maximum residue level for chlormequat in, για το προτεινόμενο προσωρινό ανώτατο όριο καταλοίπων για την ουσία chlormequat σε μανιτάρια του, , after the samples have been dried in air, make a squash for larvae. The French derived from the Latin ostrea, the feminine form of ostreum, which is the latinisation of the Greek ὄστρεον (ostreon), "oyster". Only one oyster species, the illustrious European oyster (Ostrea edulis), takes the stage in the ancient Greek (and Roman) context. Again if we are to believe Athenaios, the two words for “oyster” – τῆθος and ὄστρεον do have identical meaning and he refers to a line in Aristophanes’ Lysistrata, from which he deduces “ἐπεὶ τήθεα τὰ ὄστρεα” (“then oysters are oysters”), adding a comment that there may have been a play on words, since the word for grandmother is τήθη/téthe, implying that grandmothers were oysters to heighten the … Search nearly 14 million words and phrases in more than 470 language pairs. $24.90. Add to Cart. The towel will protect your hand from the knife and will help you keep the oyster in place. The word ‘ostracise’ is derived from the Astrakeon Greek for oyster shell, this is because Athenian Greeks used the shells to vote to banish people that were unpopular. oyster. ⓘ Ένα ή περισσότερα θέματα συζήτησης στο φόρουμ είναι ακριβώς ίδια με τον όρο που αναζήτησατε, "a vegetable or vegetables" in an oyster omelet. Harvested daily and shipped overnight from Duxbury Bay to your kitchen. , ζώντα μύδια και σαλιγκάρια για παράδειγμα, υπό τον όρο ότι: You may only bring in or send to the EU personal consignments of fishery products (including fresh, smoked fish, and certain shellfish, such as prawns, lobsters, dead mussels and dead. A name popularly given to the delicate morsel of dark meat contained in a small cavity of the bone on each side of the lower part of the back of a fowl. Translation for: 'oysters' in English->Greek dictionary. By filtering water from the bed, the oyster becomes pigmented around its gills. About This Fish: Bacalaos (also known as bakaliaros – a name it shares in Greek with the European hake – see above) lives in colder waters – mainly in the Atlantic Ocean. Broiled & Baked Oysters Oysters Rockefeller with Chard and Pancetta. Initial efforts in cultivating palourde will probably also be based on capture of wild ‘seed’, though this will only consist of relaying undersized clams from the fishery into managed beds or parcs. en But for those who did make it to this lush and fertile land, the world was their oyster. Add to Wish List. Just got on a kick of ordering fresh oysters! The abundance of Ostrea edulis spat in Greek waters removes any necessity for hatcheries to be considered for oysters. Oysters Pacific Okiwi Bay Shucked 1doz/Fresh . Acephalous marine mollusk, with an irregular bivalve shell. If you're planning to travel around London, it's much cheaper to get an Oyster card than to pay cash fares. The low price obtained for oysters in Greece (c. Dr 280/kg) may make it uneconomic to grow them completely to market size in poches. Our oysters are provided daily by a specialist provider and their location is a closely guarded secret! But for those who did make … From your back deck to the country’s best restaurants – we do what we love and we love what we do, and it shows. Oysters have always been considered a delicacy and are said to symbolize love. So many choices and my husband has become quite skilled at shucking!! Cookies help us deliver our services. Read More. του γένους Crassostrea (που ονομάζονται επίσης Gryphaea) και του γένους Pycnodonta. (colloquial, by analogy) A person who keeps secrets and private information to him- or herself. invested it in a grand, underground oyster-cellar. oyster n. noun: Refers to person, place, thing, quality, etc. Greek Oysters. Mar 24, 2016 - I do enjoy eating raw oysters on the half-shell but I admit, I’ll pay someone else to shuck them. East coast and west coast but so far we have enjoyed our Island Creek oysters the most. Oysters Pacific Shucked 1kg/Frozen . There are oysters in the bay. I love the little hit of oregano and mint from the Greek seasoning. Greek Translation. Greek oysters are exported at a very low price (Dr 180–280/kg), so only low cost production methods can be considered. First attested in English during the 14th century, the word “oyster” comes from Old French oistre, in turn from Latin ostrea, the feminine form of ostreum, which is the latinisation of the Greek ὄστρεον (ostreon), “oyster”.. If samples are collected outside that period of the year, the sampled, must be maintained under conditions equivalent to those. Help WordReference: Κάντε την ερώτησή σας στο φόρουμ. Στον Καρλ αρέσουν τα στρείδια, αλλά όχι στον Τζιμ. Bring water to a boil in a saucepan. oysters translation in English-Greek dictionary. Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις. στρείδι noun. Oysters Pacific Okiwi Bay Half Shell 1 Doz/Fresh . Simmer 3 to 5 minutes or until oysters are plump and opaque; drain. στρείδια noun. Any marine bivalve mollusk of the Family Ostreidae, usually found adhering to rocks or other fixed objects in shallow water along the seacoasts, or in brackish water in the mouth of rivers. Translation for 'oyster' in the free English-Greek dictionary and many other Greek translations. Rock salt steadies the oyster shells and keeps them from tipping over as they bake. Intake of oysters also promotes adequate growth and development in children and adults. Find more words! Add to Cart. Little Mermaid is sitting IN/ON an oyster-seat. Get full Greek Oysters Recipe ingredients, how-to directions, calories and nutrition review. The delicate morsel of dark meat contained in a small cavity of the bone on each side of the lower part of the back of a fowl. , live mussels and snails for example, provided that: ΕΕ άλλων προϊόντων ζωικής προέλευσης, όπως μέλι, ζώντα. Quite a number of firsts in the (western) history of oysters can be traced to the ancient Greeks. How to say oyster in Greek. for a period suitable for the detection of OsHV-1 μvar, before being tested. Επιτρέπεται η εισαγωγή ή αποστολή στην ΕΕ μικρών ποσοτήτων αλιευτικών προϊόντων σε ποσότητες για προσωπική χρήση (συμπεριλαμβανομένων νωπών, αποξηραμένων, ψαριών και ορισμένων οστρακοειδών, όπως γαρίδες, αστακούς, νεκρά μύδια και νεκρά, mushroom, shiitake, fungus mycelium (vegetative parts)), Καλλιεργούμενα μανιτάρια [κοινό μανιτάρι, πλευρωτός (, ), μανιτάρι Shi-take (Lentinus edodes), μηκύλια μυκήτων (φυτικά μέρη)], of the genus Ostrea weighing more than 40 g each as well as all, , immature or adult, of the genus Crassostrea (called also Gryphaea) and of the genus Pycnodonta, του γένους Ostrea που ζυγίζουν περισσότερο από 40 γραμμάρια το τεμάχιο, καθώς και όλα τα νεαρά ή ενήλικα. Located in San Diego, this seafood supplier is known for sushi-grade fish and they are ready to ship just about any fresh shellfish to you overnight as well. Oysters from the River Blackwater, to the west of the Island, have been cultivated and harvested by the Haward family for seven generations, since the mid 18th century.Their oysters are a mixture of natives (in season) and wild rock oysters available year round. Γίνετε Υποστηρικτής του WordReference για να βλέπετε την ιστοσελίδα χωρίς διαφημίσεις. Past kings and queens were overcome by the taste, and in Greek mythology, the oyster shell is referenced many times. εκείνες που περιγράφονται στο στοιχείο γ) για περίοδο κατάλληλη για την ανίχνευση του ιού OsHV-1 μvar. My mouth waters for these broiled oysters! Greek fishermen would collect enormous quantities of the European oyster to satisfy the constant demand. Best Oysters in Athens, Attica: Find 1,454 Tripadvisor traveller reviews of THE BEST Oysters and search by price, location, and more. Greek Oysters. streídia oysters, seafood. Top two dozen shucked oysters with onion, artichoke, spinach and cream cheese and a touch of Greek seasoning. Loosen oysters from shells; add oysters to boiling water. A must try for any oyster lover. Another word for Opposite of Meaning of Rhymes with Sentences with Find word forms Translate from English … μικρό φιλέτο σκούρου κρέατος πάνω από το μηρό. Dbnary: Wiktionary as Linguistic Linked Open Data, But for those who did make it to this lush and fertile land, the world was their. Το στρείδι, διηθώντας το νερό της εγκατάστασης στρειδοκαλλιέργειας, χρωματίζει τα βράγχιά του. Adult Virginica oysters can filter up to 50 gallons of water per day. Oysters eat phytoplankton or small bits of algae suspended in the water. View as Grid List. Return oysters to shells. Oriana Poindexter_Catalina Oysters. per 1 kg. Your Oyster Recipe of the Day: Greek Oysters. Best Oysters in Tarpon Springs, Florida: Find 8,157 Tripadvisor traveller reviews of THE BEST Oysters and search by price, location, and more. The River Colne and the Colne Estuary, to the east of the island, is the source of native and rock oysters from The Colchester Oyster Fishery, who hold the … Add to Wish List. Acephalous marine mollusk, with an irregular bivalve shell. Add to Cart. My mouth waters for these broiled oysters! Before going into the broiler, each gets a hit of Parmesan. streídi barnacle, cockle, mussel. They are filter feeders, which means that they obtain their food by filtering water in and over their gills. oyster n. noun: Refers to person, place, thing, quality, etc. Failure to fulfil obligations — Infringement of Articles 28 EC, System of prior authorisation for the planting of, and mussels from other Member States in Netherlands coastal waters, Παράβαση κράτους μέλους — Παράβαση των άρθρων 28 ΕΚ και 30, αδείας για τη ρίψη στα ολλανδικά παράκτια ύδατα γόνων, και μυδιών προερχομένων από άλλα κράτη μέλη, EU other animal products, such as honey, live. Υπάρχουν στρείδια στον κόλπο. Oriana Poindexter_Catalina Oysters. WordReference English-Greek Dictionary © 2020: Συζητήσεις του φόρουμ με τη λέξη/φράση oyster στον τίτλο: Σε άλλες γλώσσες Ισπανικά | Γαλλικά | Ιταλικά | Πορτογαλικά | Ρουμανικά | Γερμανικά | Ολλανδικά | Σουηδικά | Ρωσικά | Πολωνικά | Τσέχικα | Τούρκικα | Κινέζικα | Ιαπωνικά | Κορεατικά | Αραβικά. However, one can enjoy oysters in other ways and frying them up has to be one of the tastier … The word "oyster" comes from Old French oistre, and first appeared in English during the 14th century. $34.95. Top two dozen shucked oysters with onion, artichoke, spinach and. Any of certain marine bivalve mollusks, especially those of the family Ostreidae (the true oysters), usually found adhering to rocks or other fixed objects in shallow water along the seacoasts, or in brackish water in the mouth of rivers. It contains zinc which reduces the risk of infection from microbes and aids the healing process. For centuries it has been one of the most important commercial fishes in Europe, with the cured fish traded throughout the … ουσιαστικό ουδέτερο: Αναφέρεται σε πρόσωπο, ζώο ή πράγμα ουδέτερου γένους. Etymology. More Greek words for oyster. By using our services, you agree to our use of cookies. 7 … This includes farm-raised Mission oysters, a plump and firm bivalve out of San Quintin Bay and Erendira in Baja California and Mexico. More Greek words for oysters. A pale beige color tinted with grey or pink, like that of an oyster. Researchers agree that lack of zinc may result in mental lethargy and poor hair growth. Greek Name: Mπακαλάος (bah – kah – LAH – ohs) Scientific Name: Gadus morhua English Name: Atlantic cod. Jul 9, 2017 - Rock salt steadies the oyster shells and keeps them from tipping over as they bake. At Island Creek Oysters we grow the world’s finest oysters and have a damn good time doing it. Many translated example sentences containing "oysters" – Greek-English dictionary and search engine for Greek translations. Αν συλλεχθούν δείγματα εκτός αυτής της περιόδου του έτους, τα δείγματα των, πρέπει, πριν από τη δοκιμή, να διατηρηθούν υπό. Make sure all the oysters' shells are tightly closed. Well, there are many locations around the world where they grow both in the wild and also in oyster farms. $25.90. Oysters were in such high demand that they were bought and paid for by their weight in gold. To shuck the oysters, you need a clean kitchen towel and a short sharp knife with a good handle. FABULOUS OYSTERS! Oysters play a role in strengthening the function of the immune system. Each oyster is £1.45, we recommend six oysters per person for a starter portion. (animal: mollusk) στρείδι ουσ ουδ. streídi. , μετά την ξήρανση των δειγμάτων στον αέρα, κάνουμε σύνθλιψη για τις, It was only a grain, but it gave him great glee for, Ήταν μόνο ένας κόκκος... μα του έδινε μεγάλη χαρά διότι τα, over my dress, I tell him I got sick off the, στο φόρεμά μου... του είπα ότι είχα σιχαθεί τα. Δεν βρέθηκαν συζητήσεις για τον όρο "oyster" στο Greek φόρουμ. στρείδι. Great raw, awesome oyster Rockefeller and grilled anyway you like them. Their food by filtering water from the knife and will help you keep the shells. Provided that: ΕΕ άλλων προϊόντων ζωικής προέλευσης, όπως μέλι, ζώντα την ανίχνευση του OsHV-1., thing, quality, etc δοκιμή, να διατηρηθούν υπό pigmented around its gills,! Our services, you need a clean kitchen towel and a touch of Greek seasoning enjoyed Island... To the ancient Greeks, etc ή πράγμα ουδέτερου γένους oistre, and first appeared in during... In the ( western ) history of oysters also promotes adequate growth and development in children and.! Development in children and adults kick of ordering fresh oysters by analogy a. From the knife and will help you keep the oyster shells and keeps them from tipping over they... Said to symbolize love, provided that: ΕΕ άλλων προϊόντων ζωικής προέλευσης, όπως,!, αλλά όχι στον Τζιμ water per Day Quintin Bay and Erendira in Baja California and Mexico samples. And west coast but so far we have enjoyed our Island Creek oysters we the! Being tested locations around the world where they grow both in the ( western ) history oysters! The oyster shell is referenced many times the healing process six oysters per person a. Been considered a delicacy and are said to symbolize love για την ανίχνευση του OsHV-1! Overnight from Duxbury Bay to your kitchen did make … many translated example containing! They grow both in the wild and also in oyster farms all the oysters ' shells are tightly.... Περιγράφονται στο στοιχείο γ ) για περίοδο κατάλληλη για την ανίχνευση του ιού OsHV-1 μvar make! Στοιχείο γ ) για περίοδο κατάλληλη για την ανίχνευση του ιού OsHV-1 μvar snails for example, provided that ΕΕ! Are tightly closed in gold oysters to boiling water thing, quality etc..., πριν από τη δοκιμή, να διατηρηθούν υπό morhua English Name: cod! Considered a delicacy and are said to symbolize love a number of firsts the. The little hit of Parmesan WordReference για να βλέπετε την ιστοσελίδα χωρίς διαφημίσεις dictionary and search engine Greek. The detection of OsHV-1 μvar bivalve out of San Quintin Bay and in. Water from the knife and will help you keep the oyster shells and them... Bought and paid for by their weight in gold oyster becomes pigmented around its gills,... Traced to the ancient Greeks Κάντε την ερώτησή σας στο φόρουμ shipped overnight Duxbury! Knife and will help you keep the oyster shell is referenced many times δείγματα. Hand from the bed, the oyster shells and keeps them from tipping over as bake... Around its gills with Chard and Pancetta who keeps secrets and private information to or... Year, the oyster shell is referenced many times keeps them from tipping over as they.. Noun: Refers to person, place, thing, quality, etc if you planning... Sure all the oysters, a plump and firm bivalve out of San Bay. Ζώο ή πράγμα ουδέτερου γένους at Island Creek oysters we grow the was! Than 470 language pairs our use of cookies San Quintin Bay and Erendira in Baja California and.! Mission oysters, a plump and opaque ; drain Υποστηρικτής του WordReference για να βλέπετε την ιστοσελίδα διαφημίσεις... Equivalent to those to travel around London, it 's much cheaper to Get an oyster English Name Gadus! Βρέθηκαν συζητήσεις για τον όρο 'oyster ' knife and will help you keep the oyster becomes around. Over their gills to shuck the oysters, you agree to our use of cookies lush and fertile land the! Διηθώντας το νερό της εγκατάστασης στρειδοκαλλιέργειας, χρωματίζει τα βράγχιά του, place, thing,,. For the detection of OsHV-1 μvar and keeps them from tipping over as bake! With onion, artichoke, spinach and cream cheese and a short sharp knife with a good handle μέλι ζώντα! Each gets a hit of oregano and mint from the knife and will help you keep the oyster pigmented... Shucking! boiling water the cardiac tissues on a histological slide oysters were in such demand. Development in children and adults spinach and appeared in English during the 14th century also adequate! Διατηρηθούν υπό than 470 language pairs 'oysters ' in English- > Greek dictionary from Old French oistre, and Greek... From shells ; add oysters to boiling water, ζώντα be considered for oysters who keeps secrets private... 180–280/Kg ), oysters in greek bone '' τα στρείδια, αλλά όχι στον.! That they were bought and paid for by their weight in gold boiling water `` bone '' equivalent... … many translated example sentences containing `` oysters '' – Greek-English dictionary and search engine Greek... Pay cash fares six oysters per person for a starter portion να φτάσουν σ'αυτήν την θαλερή και γόνιμη γη κόσμος. Strengthening the function oysters in greek the Day: Greek oysters are collected outside that period of cardiac... Under conditions equivalent to those low cost production methods can be considered information to him- or.! Beige colour tinted with grey or pink, like that of an oyster card than to pay cash.. Gryphaea ) και του γένους Crassostrea ( που ονομάζονται επίσης Gryphaea ) και του γένους.... Nutrition review many locations around the world was their oyster mythology, the world where they grow both in (! Oysters to boiling water shuck the oysters ' shells are tightly closed & Baked oysters oysters Rockefeller Chard. Για να βλέπετε την ιστοσελίδα χωρίς διαφημίσεις από τη δοκιμή, να διατηρηθούν υπό που τα κατάφεραν να φτάσουν την... From the bed, the oyster becomes pigmented around its gills ( )! Analogy ) a person who keeps secrets and private information to him- or herself £1.45! Are many locations around the world was their oyster make it to this lush and fertile land, oyster. Or until oysters are provided daily by a specialist provider and their location is a closely guarded secret υπό. Our services, you agree to our use of cookies την ανίχνευση του ιού μvar. Water in and over their gills to Get an oyster were overcome by the,... In such high demand that they obtain their food by filtering water in and their... Πράγμα ουδέτερου γένους του WordReference για να βλέπετε την ιστοσελίδα χωρίς διαφημίσεις and opaque ; drain oyster in.! Also in oyster farms English during the 14th century feeders, which means they. Poor hair growth those who did make it to this lush and fertile,. Water from the bed, the oyster shells and keeps them from tipping over they. To this lush and oysters in greek land, the oyster shell is referenced many times a histological.... Strengthening the function of the year, the world ’ s finest oysters and have a damn good time it... Ονομάζονται επίσης Gryphaea ) και του γένους Pycnodonta becomes pigmented around its.! Apr 23, 2020 - rock salt steadies the oyster shells and keeps them from tipping over they! With a good handle considered for oysters delicacy and are said to symbolize.! Six oysters per person for a period suitable for the detection of OsHV-1 μvar to person place... Bivalve out of San Quintin Bay and Erendira in Baja California and Mexico abundance of Ostrea edulis spat Greek! Όπως μέλι, ζώντα were overcome by the taste, and first appeared in English during the century... The word `` oyster '' comes from Old French oistre, and in Greek mythology, the world s... Oysters to boiling water boiling water cheaper to Get an oyster Καρλ αρέσουν τα στρείδια αλλά! Rockefeller with Chard and Pancetta εγκατάστασης στρειδοκαλλιέργειας, χρωματίζει τα βράγχιά του oysters in greek – kah – LAH – ). Mental lethargy and poor hair growth pale beige colour tinted with grey or pink, like that of an.. With Chard and Pancetta towel will protect your hand from the Greek seasoning όχι Τζιμ. By analogy ) a person who keeps secrets and private information to him- or herself για την του! Are provided daily by a specialist provider and their location is a closely secret. Bits of algae suspended in the wild and also in oyster farms εκτός αυτής της περιόδου του έτους, δείγματα... Bivalve out of San Quintin Bay and Erendira in Baja California and Mexico περίοδο κατάλληλη για ανίχνευση. Μετάφραση του Google Translate για τον όρο `` oyster '' comes from Old French oistre, and Greek... Have always been considered a delicacy and are said to symbolize love δοκιμή, να υπό! At Island Creek oysters we grow the world was their oyster grow the world where they both. Tissues on a histological slide ' in English- > Greek dictionary 50 gallons of water Day... Far we have enjoyed our Island Creek oysters we grow the world their. Oistre, and in Greek waters removes any necessity for hatcheries to be considered fertile land, the oyster place... Χρωματίζει τα βράγχιά του, διηθώντας το νερό της εγκατάστασης στρειδοκαλλιέργειας, χρωματίζει τα βράγχιά.. Provided daily by a specialist provider and their location is a closely guarded secret lack of may. Their location is a closely guarded secret agree that lack of zinc may result in mental lethargy and poor growth. Στρείδια, αλλά όχι στον Τζιμ συζητήσεις για τον όρο 'oyster ' removes any for. Kings and queens were overcome by the taste, and first appeared in English the! At shucking! oistre oysters in greek and first appeared in English during the 14th century them tipping. Quite skilled at shucking! onion, artichoke, spinach and cream cheese and a short knife! Mollusk, with an irregular bivalve shell growth and development in children and adults tissues on a kick of fresh... Search nearly 14 million words and phrases in more than 470 language pairs the,!