NEWS on e-Health project for athletes after ACL-reconstruction

Sorry - only in DUTCH!

Mensen die herstellende zijn van een voorste kruisband reconstructie worden aan de hand van een nieuw ontwikkeld online platform in staat gesteld om zelfstandig parameters te meten die van belang zijn bij de revalidatie. De ontwikkeling van de eerste versie van dit online zelf-monitoringsysteem, de VKB monitor, is volop in gang en is een samenwerking tussen Zuyd Hogeschool (lectoraten ‘Voeding Leefstijl en Bewegen’ en ‘Smart Devices’ en verschillende opleidingen, o.a. fysiotherapie en Communicatie en Multimedia Design) en externe partners zoals fysiotherapeuten, orthopeden, PCiD en Roessingh Research & Development. Gaston Jamin (docent CMD van Zuyd Hogeschool) en Ritch Te Kampe (Master student van de Universiteit Maastricht) hebben in de afgelopen weken een belangrijke bijdrage geleverd om deze eerste versie grondig te testen, waarvoor dank! Op dit moment wordt het online platform in een field test door 5 betrokken fysiotherapie praktijken getest. Begin oktober worden de eerste VKB patiënten geïncludeerd in een cohort studie (duur: 15 maanden) om de VKB-monitor te evalueren en uiteindelijk verder te verbeteren tot een 2.0-versie.
Verder zijn we blij om te kunnen vermelden dat het Beleidsorgaan Centraal Kwaliteitsregister (BOCK) van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie goedkeuring heeft gegeven om accreditatiepunten toe te kennen aan fysiotherapeuten voor deelname aan dit onderzoeksproject. Deelnemende fysiotherapeuten kunnen 8 punten toegekend krijgen in het kwaliteitsdeel van het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie.
We zien uit naar de verdere samenwerking met onze partners en hopen dat dit platform positief kan bijdragen aan meer eigenregie en een op maat revalidatie voor patiënten, een goede afstemming tussen verschillende behandelaars en een beter herstel na een VKB reconstructie!
Onze partners:
Roessingh Research & Development, PCiD, B&SIS, KneeSearch, SPORTHO, Fysiotherapie Jeurissen en Van den Ingh, FysioStofberg, Kenniscentrum Sport, Maastricht UMC+, Zuyderland, Laurentius Ziekenhuis, St. Anna Ziekenhuis, Huis voor de Zorg
Voor meer informatie
Fact Sheet: https://www.zuyd.nl/onderzoek/lectoraten/autonomie-en-participatie//~/me...
http://www.m-i-n-d.org/node/311